مختصری از من

به عنوان شخصی سخت کوش صداقت درزمینه کاری وباجون ودل کارکردن یکی ازاخلاق وتعهداینجانب میباشد

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم سوم راهنمایی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۵
  فارس ریزان مواد
  مالی و حسابداری/ تحصیلدار

  توضیحات: 9سال درهمین شرکت مشغول بودم درزمینه تحصیلداری

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com