مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    دیپلم ديپلم
    گرایش فني و حرفه اي
https://.com