مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مدریت
  گرایش اموربانکی /دانشگاه ازاد / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • من به ورزش و موارد اجتمایی و فرهنگی علاقه دارم زیاد

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کار در قسمت اداری کانون و قسمت اداری شر کت خصوصی و دوره حسابداری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک همکاران سیستم

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک همکاران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار در قسمت اداری کانون و قسمت اداری شر کت خصوصی و دوره حسابداری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک همکاران سیستم
https://.com