مختصری از من

من انسان معتقد به ارزشهای انسانی ودرستکار ودلسوز نسبت به کار هستم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی اسکو / معدل 15.82

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار در حوزه نفت وگاز -فعالیت ورزشی وقرانی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سطح پیشرفته موسسه نوین پارسیان-مرک سطح 1و2 icdl از سازمان فنی وحرفه ای-اشنا به زبان انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا-سالید ورک -افیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سطح پیشرفته موسسه نوین پارسیان-مرک سطح 1و2 icdl از سازمان فنی وحرفه ای-اشنا به زبان انگلیسی
https://.com