مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه تهران شمال

دانش تخصصی

 • طراحی سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com