مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه تهران / معدل 16.27

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  صدا و سیما
  هنر/طراحی/ تهیه کننده

  توضیحات: ساخت فیلم کوتاه و مستند برای موسسه های مختلفی چون شبکه افق ، جبهه انقلاب فرهنگی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس و دستیاری استاد در زمینه ی توسعه ی اقتصادی
 • 1394
  ارائه ی مقاله در زمینه آمایش سرزمین
 • 1394
  مقاله در زمینه ی عدالت اقتصادی از منظر هایک و رالز
 • 1394
  مطالعه و پژوهش در زمینه ی توسعه ی اقتصادی کشور های توسعه یافته
 • 1394
  پژوهش در موضوع مدل های رشد و توسعه ی اقتصادی
 • 1393
  پژوهش و فعالیت میدانی در زمینه ی قراردادهای گازی و همینطور مفاسد موجود در قرار دادهای نفت و گاز

پروژه ها

 • 1395
  ساخت فیلم کوتاه
  تهیه کننده

  توضیحات: ساخت فیلم کوتاهی در زمینه ی الگوی زندگی به عنوان تهیه کننده و مدیر تولید که در حال حاظر فیلم مورد نظر در جشنواره ی فیلم 100 حضور دارد .

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام فعالیت های هنری مانند ساخت فیلم و مستند ، انجام فعالیت های پژوهشی و اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری - اقتصاد سنجی - ارزیابی طرح ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com