مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اراک / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • طراحی نشانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی پوستر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اینفوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ui
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی نشانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی پوستر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اینفوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ui
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com