مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16.02

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کارخانه شکلات سازی دریس شهد فرین
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com