مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  فوق دیپلم تاسیسات
  گرایش سرمايش و گرمایش /دانشگاه ازاد اسلامشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت اموزش و پرورش
  سرپرست

  توضیحات: سرپرست تاسيسات وزارت اموزش و پرورش به همراه تقدير نامه
  سرپرست تاسيسات و برق سازمان بهشت زهرا به همراه تقدير نامه
  مجری بیش از هزار واحد مسکونی و تجاری
  دارای مدرک پست برق 20kv

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com