مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی گرافیک
  گرایش تصویرسازی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مطب پزشک
  مسئول دفتر/ منشی و دستیار
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  اپراتور
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ پاسخگوی تلفن
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  مطب پزشک
  مسئول دفتر/ منشی و دستیار
 • مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  مطب پزشک
  مسئول دفتر/ منشی دستیار
 • خرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹
  آموزشگاه زبان فرانسه
  مسئول دفتر/ مسئول ثبت نام

ابزار و نرم افزار

 • photoshap
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • freehand
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com