مختصری از من

به عنوان فردی که با علاقه در مدیریت بازار و فروش مشغول به تحصیل و همزمان کار در بخش های فروش و بازاریابی شدم که بدلیل عملکرد موفق و اثربخش از ارتقاء سازمانی مطلوب برخوردار شدم. که در جهت رسیدن به اهداف از منابع انسانی درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی به نحو موثری استفاده کردم در جهت رسیدن به اهداف و تعادل .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش استراتژیک و بازاریابی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گلستان
  بازاریابی و فروش/ مدیریت بازاریابی و توسعه بازار

  توضیحات: ایجاد ساختار اجرائی مهندسی فروش و نظام اطلاعات اجرائی در جهت ارزیابی مستمر سازمان و ایجاد فرآیند تصمیم سازی با ضریب خطای کنترل شده.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388

پروژه ها

 • 1393
  ERP
  مدیر

افتخارات

 • 1376
  قهرمان مسابقات دانشجوئی در رشته جودو و اعزام به مسابقات جهانی دانشجوئی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا- مطالعه - سفر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ممیزی کیفی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی کاربردی
 • سیستم اطلاعات پیشرفته (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی کاربردی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی
 • Technical Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی کاربردی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربردی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ممیزی کیفی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی کاربردی
 • سیستم اطلاعات پیشرفته (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی کاربردی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: علمی
https://.com