مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

ابزار و نرم افزار

  • کامپیوتر
    80% Complete
    عنوان مدرک: ICDL
https://.com