مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه مدیریت ارتباطات فعالیت میکنم بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را به اشتراک بگذارم.در حال حاضر نیز : پیگیری صورتجلسات مدیر عامل .
کنترل و نظارت و رسیدگی به امور جاری دبیر خانه که مواردزیر می باشد
ثبت نامه های وارده
ارجاع نامه های ثبت شده به واحدهای مربوطه
دریافت مرسلات پستی و توزیع به واحد های مربوطه
ارسال مرسولات پستی واحدها به دفاتر منطقه ای و خارج از سازمان از طریق پست
فکس و اسکن نامه ها
ممهور کردن نامه های صادره
ارسال نامه های داخل شرکت به خارج از سازمان از طریق پیک

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی /دانشگاه آزاد چالوس
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مدیریت تبلیغات
  گرایش فرهنگی /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 19
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم بازار یابی
  /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  امداد خودرو ایران
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ سرپرست دبیر خانه
 • تیر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  امداد خودرو ایران
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست دبیر خانه
 • خرداد ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۲
  امداد خودرو ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مسئول مدیرعامل
 • خرداد ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹
  امداد خودرو ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر هیت مدیره
 • خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۶
  امداد خودرو ایران
  کارمند مرکز تماس

پروژه ها

 • 1394
  - جایزه تعالی منابع انسانی
  پیگیری پیوست ها و گزارش ها - هماهنگی جلسات
 • 1393
  جایزه تعالی منابع انسانی
  بررسی و پیگیری موارد مربوط به اظهار نامه
 • 1392
  جایزه تعالی منابع انسانی
  پیگیری پیوست ها و گزارش ها - هماهنگی جلسات-

افتخارات

 • 1391
  کارمند نمونه شرکت امداد خودرو
 • 1390
  کارمند نمونه شرکت امداد خودرو
 • 1385
  تقدیر جهت پاسخگوئی مناسب مرکز تماس ایران خودرو

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • رابط فرهنگی شرکت با انجمن اسلامی ایران خودرو
 • از سال 92 تا 95 در حوزه منابع انسانی -- توزیع مانتو پرسنل خانم ها--نظر سنجی شرکت از پرسنل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر- ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com