مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه فناوری های نوین مهندسی قوچان / معدل 15.48

پروژه ها

 • 1393
  تشخیص پلاک خودرو با پردازش تصویر
  پروژه ی کارشناسی انجام شده توسط بنده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار در حوزه ی تحقیقات و آموزش متناسب با کار حرفه ای در حال انجام
 • کار گروهی و انجام تحقبقات و بحث های اموزشی مرتبط با رشته ی تخصصی برق در مود PLCو اتوماسیون صنعتی
 • کار در حوزه ی رشته ی تخصصی برق بویژه برق صنعتی وplcواتوماسیون صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراح شبکه های فیبر نوری،plcدرجه ی 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب و پرتیوس
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراح شبکه های فیبر نوری،plcدرجه ی 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
https://.com