مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com