مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 17.92
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com