مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی اقتصاد
    /دانشگاه اشتهارد
https://.com