مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1387
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی نفت
  /دانشگاه دانشگاه امیدیه

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  PEDEX
  عملیات حفاری
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  P.S.F.A
  عملیات حفاری
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  SIPSC
  عملیات حفاری

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MATLAB
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: FORTRAN

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MATLAB
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: FORTRAN
https://.com