مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی دبیری زیست شناسی
  گرایش علوم انسانی /دانشگاه آزاد تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  نسل فردا
  مسئول دفتر/ امور دفتری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com