مختصری از من

https://ir.linkedin.com/in/mgandomkar

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 17.36
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه یاسوج / معدل 18.2

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۶
  صنعت، معدن و تجارت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی و توسعه صادرات
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی بادا
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ مدیر پروژه
 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  پاکیش
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲
  حسین بهنمای جنوب
  بازاریابی و فروش/ مدیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • فروش و برندینگ
 • Simbusiness
 • ارتباطات و مذاکره

پروژه ها

 • 1395
  تحقیقات بازاریابی
  مشاور
 • 1394
  تدوین استراتژی بازاریابی
  مشاور
 • 1393
  تحقیقات بازاریابی
  مشاور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • NGO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lisrel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com