مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی ریاضی
    گرایش مهندسی کامپیوتر /دانشگاه تهران / معدل 19.98
https://.com