مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1382
  دیپلم ادبیات علوم انسانی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۰
  پاستورتجهیز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com