مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

افتخارات

 • 1393
  رتبه 53 کنکور سراسری

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com