مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش خاک و پی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد واحد دماوند
  مهندسی عمران معماری/ استاد
 • مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۷
  موسسه منظومه خرد
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور تحصیلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله :اثرات اندركنش خاك و اتمسفر در محل قرارگیری خط فریاتیک و پايداري سدهاي باطله ،مطالعه موضوعي : سد باطله سرچشمه كرمان
 • 1392
  پروژه پايان نامه كارشناسي ارشد : اثرات اندركنش خاك و اتمسفر بر پايداري سدهاي باطله ،مطالعه موضوعي : سد باطله سرچشمه كرمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك FCE دانشگاه كمبريج
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com