مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه آزاد کرج

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com