مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  شركت سامسونگ
  مالی و حسابداری/ كارمند
 • خرداد ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شركت سامسونگ
  مالی و حسابداری/ كارمند
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شركت سامسونگ
  / كارمند

  توضیحات: تو اين مدت در بخش مالي و حسابداري و ارتباط با بانكها و صرافيها و در قسمت بازرگاني مشغول بوده

افتخارات

 • 1394

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در رشته هاي طراحي و نقاشي و خوشنويسي تبحر و كارايي لازم را دارا مي باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مرتبط با كارهاي طراحي و خوشنويسي
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گرامر
دانش تخصصی
 • مرتبط با كارهاي طراحي و خوشنويسي
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com