مختصری از من

در چند کلمه خوش برخورد ، مدیر و مدبر

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی سخت افزار کامپیوتر
  /دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زبانهای ترکی استانبولی و عربی و انگلیسی در حد مکالمه میدانم
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com