مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا هم اکنون
  فوق دیپلم تئاتر و سینما
  گرایش گریم /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16.47

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  تئاتر و سینما
  هنر/طراحی/ گریمور

  توضیحات: تله فيلم به نفس او ،محصول ١٣٨٥
  سريال تكاپو،محصول١٣٨٦
  سريال مهمان پذير سعادت ،محصول١٣٨٨
  سريال مامور بدرقه ،محصول١٣٨٦
  سينمايي نطفه شوم،محصول١٣٨٨
  تله فيلم جايي برأي بودن،محصول١٣٨٩
  سينمائي أسب حيوان نجيبي است ،محصول ١٣٨٩
  سريالقهر و آشتي،محصول١٣٨٩
  مجموعه تله تاتيرهاي (بهداشت رواني)،١٣٨٩
  تله فيلم آدم آهني،محصول١٣٩٠
  تاتير كليد،تالار انديشه١٣٨٩
  تاتير مشروعه بانو،سالن اصلي١٣٩٠
  تاتير تن تن،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩١
  تاتير سياست خواجه،سالن اصلي١٣٩١
  تاتير خداي كشتار،سالن اصلي١٣٩١
  تاتير كمدي وحشت،خانه نمايش١٣٩١
  تاتير شام با دوستان ،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٢
  تاتير سقوط از ارتفاع پست،تالار وحدت١٣٩٢
  تاتير مرد بالشئ،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٢
  تاتير اديپوس،تالار ايوان شمس١٣٩٢
  تاتير بلاخره اين زندگي ماله كيه،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٣
  تاتير ننه دلاور،تالار حافظ١٣٩٣
  تاتير دژاوو،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٤
  تاتير مجلس ضربت زدن بهرام بيضايى،سالن اصلي١٣٩٥
  و مدرک آزاد رشته گریم سینمایی از وزارت فرهنگ و ارشاد

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com