مختصری از من

تسلط به كنترل وساخت پروژه هاي ابنيه -تسلط به نكات اجرائي-سرپرست كارگاه -مهندس اجرائي-نظارت -اشنایی با نرم افزارهای افیس -اکسل -اتوکد-مسلط به امور دفتری -نامه نگاری -امور اداری

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه دانش پژوهان / معدل 16.68

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  استوان بنا
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست كارگاه

  توضیحات: پروژه توسه مسکن سپاهان فولاد شهر: سرپرست کارگاه
  پروژه بهار ازادی مسکن زاینده رود : سرپرست اجرایی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  اسپادانا بتن
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست كارگاه

  توضیحات: محوطه سازی شهرک نگین: سرپرست اجرایی وکارگاه
  شرکت اسپادانا بتن :مسئول امور دفتری

پروژه ها

 • 1396
  بهار ازادی مسکن زاینده رود
  مدیر اجرایی

  توضیحات: مدیر اجرایی در شرکت استوان بنا و مسکن زاینده رود

 • 1392
  پروژه شهرك سازي نگين راه سازي
  سرپرست

  توضیحات: محوطه سازی شهرک نگین: سرپرست اجرایی وکارگاه
  شرکت اسپادانا بتن :مسئول امور دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مديريت اجرايي -سرپرستي -ساخت -نظارت-مسئول امور دفتری-افیس-اتوکد-اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • افیس -اتوکد- امور دفتری-اکسل-
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت اجرايي -سرپرستي -ساخت -نظارت-مسئول امور دفتری-افیس-اتوکد-اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com