مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 17
 • 1387 تا 1390
  دیپلم
  / معدل 19

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393

پروژه ها

 • 1393

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • interview and negotiation skill
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Traditional medicine
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • interview and negotiation skill
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Traditional medicine
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com