مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت اجرايي
  گرایش استراتژيك /دانشگاه تهران ( شمال)

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  جهاد نصر كوثر
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست دفتر فني

دانش تخصصی

 • مديريت و كنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره PMBOK

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Pre Toefl
دانش تخصصی
 • مديريت و كنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره PMBOK
https://.com