مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مخازن نفت و گاز /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  Well Services of Iran (Schlumberger Methods)
  مهندسی نفت/معدن/ Reservoir Internship
 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  Well Services of Iran( Schlumberger Methods)
  مهندسی نفت/معدن/ Reservoir Internship

ابزار و نرم افزار

 • PETREL RE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • KAPPA EMERAUDE
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL PBT
https://.com