مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری ِDBA
  گرایش مدیریت راهبردی کسب و کار /دانشگاه MBS
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی و فروش استراتژیک /دانشگاه سراسری ساری
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد
https://.com