مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زیست شناسی سلولی ملکولی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه آزاد ورامین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  آزمایشگاه آرمین
  پزشکی درمانی/پرستاری// بخش پذیرش
 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه
  پزشکی درمانی/پرستاری// بخش پذیرش، نمونه گیری، جوابدهی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه زبان _ورزش_

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com