مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شاهد تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۹
  شرکت اکسون آب پارس
  مهندسی برق/ کارشناس برق
https://.com