مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازاریابی و کسب و کار
  گرایش بازارسازی چند سطحی و الکترونیک /دانشگاه دانشکده کسب و کار / معدل 18
 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت شهری
  گرایش شهرسازی /دانشگاه شهرقدس / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ مسثول آموزش بازاریابان شبکه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش مهارت های برقراری ارتباط ، مهندسی فروش ، دوره های مراقبت از پوست و مو و زیبایی ، برگذاری دوره های هدف ، مهارت های زبان بدن ، ضمیر ناخوداگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Online Trading (تجارت آنلاین)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com