مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه صنایع مخابرات راه دور ایران - شیراز / معدل 14
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنایع مخابرات راه دور ایران - شیراز / معدل 15

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک: #C
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک: #C
https://.com