مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پبام نور مشهد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  پی سازان پویش فراور
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  ارم سازان دشت توس
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت ایمن ساز و کار شرق
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره نماینده مجری ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک: Hse
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره نماینده مجری ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک: Hse
https://.com