مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد لیسانس ادبیات انگلیسی ودانشجوی ارشد Teaching
  /دانشگاه ورامین و علامه فیض الاسلام اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت جم در فرود گاه بین المللی امام خمینی و تدریس در زبانکده ملی تهران و کوتاه مدت در موسسه آموزش عالی صدر اصفهان
  منابع انسانی و آموزش/ ادوایزر در ترانزیت فرودگاه و مدرس زبان...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در زبانکده ملی تهران تدریس در موسسه آموزش عالی صدر در ترم تابستان در اصفهان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی پیانو
 • نقاشی روی بوم
 • مطالعات زبانی انگلیسی و روانشناسی
 • تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس ادبیات انگلیسی و دانشجوی ارشد تدریس زبان وTTC
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com