مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • O
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: Holo

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com