مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  دبیر
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت ایمن راهان
  اپراتور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دبیر کامپیوتر (icdl, office, network, hardware )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network
https://.com