مختصری از من

نویسنده مقالات متعدد در کنفرانسهای ملی و بین المللی -محقق و پژوهشگر در حوزه های نوآوری- کارافرینی و فرهنگ کارافرینی

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی
  گرایش امور فرهنگی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۷۰ تا مهر ۱۳۹۴
  دانشگاه
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدرس و محقق

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  تدریس مبانی کارافرینی-مهارتهای کسب و کار-مبانی برنامه ریزی فرهنگی-مبانی سازمان و مدیریت

افتخارات

 • 1382
  جشنواره شهید رجایی- ودجا

دانش تخصصی

 • آموزش و ترویج
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری کارافرینی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه ریزی کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و ترویج
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری کارافرینی
https://.com