مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا هم اکنون
    کارشناسی متالورژى
    گرایش ريخته گرى .جوشکارى /دانشگاه ازاد / معدل 13.5
https://.com