مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1386
  دیپلم ریاضی
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت نورلتدر تجهیز
  آچار فرانسه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com