مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد یزد / معدل 13.91

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com