مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی نفت
    گرایش بهره برداری /دانشگاه آزادمرودشت / معدل 17.05

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com