مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ابرار

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  ابزارالات توسن
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و توسعه سیستم
 • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  آرشانیک
  مهندسی صنایع/ مشاور ایزو و سیستم های مدیریتی

  توضیحات: مشاوره شرکت های :تعاونی ایران خودرو، بیمه پارسیان، هواپیمایی ققنوس، پتروشیمی ایلام، گلدیسران

دانش تخصصی

 • ایزو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • افیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایزو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com