مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش روانسنجی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 17.33

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نوین چرم
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: مهارت در زمینه گزینش وجذب ، اجرا و تفسیر آزمونهای روانسنجی و استعداد یابی و ارائه آئین نامه روانشناختی جهت جذب پرسنل متناسب با فعالیت سازمان ، ارائه نیمرخ روانشناختی پرسنل سازمان ،توسعه منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، نیاز سنجی آموزش و برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، کارمند یابی ، جامعه پذیری ، ارزشیلبی مشاغل ، ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی ، جانشین پروری و نگهداشت نیروی انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون هوش وکسلر بر روی کودکان پیش از دبستان
 • 1395
  پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون هوش وکسلر بر روی کودکان پیش دبستان
 • 1395

پروژه ها

 • 1396
  پیگیری و اجرای 2500 نفر ساعت آموزش در سازمان
  مسئول

  توضیحات: پیگیری و اجرای 2500 نفر ساعت آموزش درون سازمانی و برون سازمانی در شش ماهه اول سال 96

 • 1395
  تهیه نیمرخ روانسنجی سازمان
  مسئول

  توضیحات: اجرا و تفسیر آزمونهای قبل از استخدام و بعد از استخدام و تهیه نیمرخ روانشناختی پرسنل سازمان

افتخارات

 • 1395
  پیگیری و ثبت اختراع با عنوان مواد شوینده چند منظوره اکسیر جوانی سلامت و پاکیزگی راز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روانسنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهرت
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانسنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com