مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  بیمه
  مسئول دفتر/ امور دفتری

  توضیحات: ۴ سال در دفتر بیمه
  ۱ سال خودم نمایندگی بیمه داشتم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com