مختصری از من

شخصی آرام و بدون حاشیه به خصوص در مسائل اجتماعی.بروز و به دنبال راه های پیشرفت جهت ارتقا دانش و آگاهی .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1392
  کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  گرایش بهداشت مواد غذایی /دانشگاه شهر کرد / معدل 18.07
 • 1386 تا 1382
  کارشناسی صنایع غذایی
  گرایش تبدیل مواد غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی کازرون / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۸۸
  دانشگاه علوم پزشکی فارس
  صنایع غذایی/ کارشناس کنترل مواد غذایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • paint
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com